1. „Автомагистрали“ ЕАД ПОКАНАза предоставяне на оферти
    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, С настоящата покана, „Автомагистрали“ ЕАД, Ви кани да вземете участие в процедура с предмет: „Избор на доставчик за косачка за колесен трактор DOPPSTAD GRIZZLI DT-52“ 481 конски сили, за нуждите на дружеството със следните основни параметри:
    Да е оборудвана с рамо до 7 метра, което може да се върти до 140 градуса;Управлението да е с джойстик - мултифункционален, управляван с една ръка и възможност за косене под всякакъв ъгъл;Да има система за безопасност - при сблъсък с препятствие(например знак) се активира система „разкачване“, с която режещата глава да се измества от препятствието и автоматично да се връща след преодоляването му;Да е оборудвана с маслен охладител и лабиринтов резервоар за работа при много високи температури;Да е оборудвана с косяща глава минимум 140 см(работна ширина)
    Офертите по горе цитираната процедура следва да бъдат представени с надписани наименование, адрес за кореспонденция, телефон и лице за контакт на участника.Офертите се предоставят всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.30 ч. в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 4 лично , чрез куриер или по имейл.Краен срок за подаване на офертите – до 16.30 часа на 19.06 . 2020 г.