„Автомагистрали“ ЕАД

ПОКАНА

за предоставяне на оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата покана, „Автомагистрали“ ЕАД, Ви кани да вземете участие в процедура с предмет:

„Избор на доставчик за закупуване на ремарке за транспорт на строителна механизация, товарни и леки автомобили със следните характеристики:

  • Превоз на строителна техника, товарни и леки автомобил12 -15т;
  • Дължина на ремаркето минимум 6 м., като платформата е не повече от 8 метра;
  • Товароносимост до 15 тона с максимално натоварване на ос до 9,5 т( с три оси);
  • Ремаркето да е оборудвано с хидравлична падаща рампа;
  • Ремаркето да е с брутно тегло не повече от 22 тона;
  • Обща дължина-не повече от 10 метра;
  • Гаранция-не по-малко от 2 г;
  • Срок на доставка-не повече от 5 месеца;

Повече информация може да получите от Иван Иванов- ръководител отдел „М и АТ“ на тел.0888 978235.

Офертите следва да бъдат представени в запечатен, непрозрачен плик, надписан с наименование, адрес за кореспонденция, телефон и лице за контакт на участника.

Офертите се предоставят всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.30 ч. в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 4 лично или чрез куриер.

Краен срок за подаване на офертите – до 16.30 часа на12.08. 2020 г.