БАЗИ

АМ „ТРАКИЯ”

АБП „Ихтиман” /км 34+000/ – на територията на ОПУ София
Поддържа участък от АМ „Тракия” – от км 0+000 до км 55+627

АБП „Ихтиман” – тел. 0724 820 12

АБП „Калугерово” /км 80+000/ – на територията на ОПУ „Пазарджик”
Поддържа участък от АМ „Тракия” – от км 55+627 до км 106+427

АБП „Калугерово” – тел. 034 44 56 10

група „Пловдив” /км 139/ – на територията на ОПУ „Пловдив”
Поддържа участък от АМ „Тракия” – от км 106+427 до км 156+284

група „Чирпан” - на територията на ОПУ „Стара Загора”
Поддържа участък от АМ „Тракия” – от км 156+284 до км 208+181 и участък от АМ "Марица" - от км 2+250 до км 22+000


АМ „ХЕМУС”

АБП „Елешница” /км 6+000/ – на територията на ОПУ „София”

Поддържа участък от АМ „Хемус” – от км 0+000 до км 78+554 и пътна връзка „Прелок” от км 0+000 до км 3+024

БПС “Елешница” – База за поддържане на съоръжения на АМ “Хемус” и АМ “Тракия”

АБП „Елешница” – тел. 0725 60 638

БПС „Елешница” – тел. 0725 60 637

ОБОРУДВАНЕ

Имаме необходимите специалисти и техника /ревизионна машина “Крамер”/ за обследване на връхните конструкции, колони и устои на пътни съоръжения – виадукти и мостове и извършване на ремонти по тях.

Разполагаме със специализирана техника за изпълнение на различните видове работи по текущ ремонт и поддържане: пътни фрези, фугорезачки и уплътнителна техника за ремонт и изкърпване на настилката; водоноски с четки и вакуумни мотометачки за измитане и измиване на пътното платно; вакуумни каналочистачи за почистване и промиване на дренажните системи и колекторите; моторни резачки и косачки, храсторези и специализирани машини “Унимог”, оборудвани с косачки, свредли, четки и др. за текущ ремонт; маркировъчни машини за пътна маркировка; автовишка за ревизия и ремонт на тунелното осветление; транспортни средства, багери, фадроми, автогрейдер и др.