Десислава Христова е освободена от Съвета на директорите на „Автомагистрали“ ЕАД

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова освободи Десислава Христова от Съвета на директорите на „Автомагистрали“ ЕАД. Г-жа Христова е подала молба без да посочи мотиви.

Все още няма назначен нов член на Съвета на директорите. Това няма да се отрази на оперативното управление на търговското дружество.