• РД-33-4/ 29.05.2015 Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на АМ Хемус - ОПУ София, ОПУ Ловеч и АМ Тракия на територията на ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив и ОПУ Ст. Загора, стопанисвани от АПИ, обособена позиция № 1 - ОПУ София и ОПУ Ловеч - АМ Хемус
  • РД-38-17/ 01.09.2015 Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на АМ Хемус - ОПУ София, ОПУ Ловеч и АМ Тракия на територията на ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив и ОПУ Ст. Загора, стопанисвани от АПИ, обособена позиция № 2 - ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив, ОПУ Ст. Загора - АМ Тракия
  • РД-38-1/15.01.2016 Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно- възстановителни работи при аварийни ситуации) на автомагистралните участъци на АМ "Марица" от км 2+250 до км 22+000, включително и принадлежащите пътни връзки, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата на територията на ОПУ- СТАРА ЗАГОРА , стопанисвани от АПИ

РД-38-5/ 01.12.2016 - "Автомагистрали" ЕАД гр. София - Зимно поддържане и ремонтно възстановителни работи на АМ Люлин и АМ Струма от км 0+000 до км 56+170, включително и принадлежащите пътни връзки, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата, на територията на ОПУ София, ОПУ Перник и ОПУ Кюстендил , стопанисвани от АПИ - 01.12.2016 (до сключване на договор по открита процедура)

ДОГОВОРИ ПО ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА 2020г.

2-mfo.pdf  (pdf, 980 KB)

img6efb.pdf  (pdf, 8.6 MB)

img966.pdf  (pdf, 9.1 MB)

img5732.pdf  (pdf, 9.1 MB)

imgb474.pdf  (pdf, 8.1 MB)

imgc47b.pdf  (pdf, 15 MB)

imgefe6.pdf  (pdf, 17 MB)

rd-38-3-ot-30-11-2016-am-maritsa.pdf  (pdf, 18 MB)

dogovor-280-01.pdf  (pdf, 6.3 MB)