Финансистът Иван Коларов е назначен за член на Съвета на директорите на „Автомагистрали“ ЕАД с Протокол на едноличния собственик на капитала – министъра на регионалното развитие и благоустройството от 05.07.2019г.

В периода 2018-2019 г той е заместник-изпълнителен директор на „Автомагистрали“ ЕАД

Има икономическо образование -специалност Финанси

Специализира счетоводство и бизнес администрация в Harold Washington College и National Louis University Chicago, след което заема различни мениджърски позиции в някои от големите финансови институции в България и чужбина.

Има 24 години професионален опит в областта на мениджмънта, финансите, счетоводството и банковото дело, от които 15 години на управленска позиция.