П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата покана, „Автомагистрали“ ЕАД, Ви кани да вземете участие в процедура по избор на доставчик на нови гребла и опесъчители за товарни автомобили, тип „самосвали“.

За нуждите на Дружеството са необходими до 10 бр. гребла и пясъкоразпръскващи устройства със следните параметри :

1. Снегоринно гребло

- многосекционно

- метално или полиуретаново

- дължина 4 - 5м - за дължина над 4м, да е с допълнителна подвижна секция

- демпфери за обиране на неравности

- гумени ножове

- странична защита (опция)

- предпазване чрез хидравлика или механично

- калобрани в горната част за защита от завихряне или извивка срещу завихряне

- автономно захранване с ел.хидравлична станция или захранване от хидравличната помпа на

песъкара

- габаритни светлини на греблото

- помощни колела при металните гребла

- стойка при демонтаж на греблото

- горни фарове за монтиране на базовия автомобил

2. Пясъкоразпръсквач с автономно задвижване

1.Бункер за твърди агенти :

- вместимост 9 куб.м.

- от подходящ неръждаем метал и антикорозионна защита

- раздробител на буци /опция/

- решетка на бункера и покривало - двуразделно

2. Двигател :

- отпред на песъкара

- дизелов с мощност минимум 15 kW

- захранване от базовия автомобил

3. Подаване на материала :

- чрез лента

- опорна плоча под лентата /опция /

4. Торнадо :

- регулируемо по височина

- от неръждаем материал

- широчина на разпръскване от 2 – 12м.

- дозиране на материала от 5 - 40гр.

- асиметрия на разпръскване

- допълнителна червена светлина монтирана на разпръскващото устройство

5. Резервоари за течно вещество :

- странично разположени на песъкара

- с общ обем от 3000 до 3500 литра

6. Паркинг крака

7.Клапани за аварийна работа

8.Вътрешна система за контрол и управление от кабината и запалване на двигателя от пулта

9.Сензор с индикатор в кабината за липса на материал

10.Инспекционна стълба

11.Маяци – мин.1бр.

Допълнителни изисквания:

- Система за автоматично дозиране от скоростта на базовия автомобил, чрез импулси от тахограф /опция/

- ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ПЛОЧИ ЗА ГРЕБЛАТА

Размери на самосвалните кошове на камионите, които ще бъдат оборудвани :

* Форма – правоъгълна, модел „Meiller“

* Дължина – 5,5 м.

* Широчина – 2,3 м.

* Височина – 1,5 м.

Гаранция на снегоринните гребла и пясъкоразпръсквачите - минимум два зимни сезона!

Предоставяне на цени за сервизиране и транспорт на сервизните екипи до базите ни по- време на гаранционния срок.

Примерни погасителни планове за закупуване на оборудването на лизинг за срок от 36м. – евентуална опция за безлихвен лизинг.

Задължително да бъдат посочени срокове за доставка и монтаж!

Подаване на офертите

Офертите се подават в централното управление на „Автомагистрали“ ЕАД на адрес: гр. София, р-н „Витоша“, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет.4., в деловодството всеки работен ден от 8.30 до 16.30 ч. или на Е-мail: info@avtomagistrali.com

Краен срок за подаване на офертите: до 16.30 на 06.06.2019 г.

Офертите ще бъдат разгледани и оценени от работна комисия.

След оценката дружеството ще се свърже с избраният доставчик.

Въпроси може да се задават на телефони: (+ 359 2) 451 44 60, (+359 2) 451 44 61 или на Е-мail: info@avtomagistrali.com .