ПОКАНА

за предоставяне на оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

I. С настоящата покана, „Автомагистрали“ ЕАД, Ви кани да вземете участие в процедура по избор на доставчик на :

1. Безпилотно летателно устройство (тип дрон) за геодезическо заснемане на различни обекти от въздуха с всички необходими за това принадлежности, както и софтуери за обработка на събраната информация, вкл. обучение.

2. Комплект (тотална станция, дигитален нивелир, GPS приемник и всички принадлежности) нискобюджетни устройства за заснемане на терени за по-непретенциозни обекти..

II. Подаване на офертите.

1. Всеки участник подава своите оферти с всички съпътстващи ги документи, описани в поканата на Възложителя всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.30 ч. в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 4.,или по електронен път на адрес:info@avtomagistrali.com.

2. Краен срок за подаване на офертите – до 16.30 часа на 04/06/2019г.

3.След оценка на офертите дружеството ще се свърже с представилите оферти за преговори.

4. След преглед и оценка, дружеството ще се свърже с избраният доставчик за сключване на договор

5.Въпроси по конкурса може да се задават на телефони: +359 885 223 705, (+ 359 2) 451 44 60, (+359 2) 451 44 61 или на e-мail: info@avtomagistrali.com .