ПОКАНА

за предоставяне на оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата покана, „Автомагистрали“ ЕАД, Ви кани да вземете участие в процедура по избор на доставчик :

1.Нов или употребяван бандажен валяк- 1 бройс тегло до 20 тона и моточасове под 2000;

2. Ново или употребявано полу ремарке тип „лодка“до 40 т (тежковоз);

3. Нов или употребяван камион влекач за ремаркето по т.2 (до 10 години);

Всеки участник подава своите оферти с всички съпътстващи ги документи, описани в поканата на Възложителя в запечатан непрозрачен плик или по електронен път на адрес:info@avtomagistrali.com

Офертите се предоставят всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.30 ч. в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 4.

Краен срок за подаване на офертите – до 16.30 часа на 28.02. 2020 г.