ПОКАНА

за предоставяне на оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата покана, „Автомагистрали“ ЕАД, Ви кани да вземете участие в процедура по избор на доставчик :

1. Ново или употребявано полуремарке тип „лодка“ („гондола“,тежковоз“)с товароподемност до 45 тона.

Параметри на превозвания товар:

-42 тона работна маса на най-тежката машина;

-широчина на най-голямата машина от верига до верига – 4.1 метра, като ако ремаркето е под тази широчина, може да предложите хидравлични пети;

-дължина на най-дългата машина с прибрана кофа – 11.5 метра.

Желателно е полуремаркето да е ниско за да може да се качват верижни машини както ида разполага със завиващи оси.По желание може да оферирате разтегателно ремарке.

2.Камион влекач за полуремаркето по т.1, нов или употребяван. Изисквания:

- за употребяваните- желателно е да оферирате камиони250 000 км;

- предназначението на влекача е превоз на кратки разстояния и предлагането на камиони с големи кабини и екстри за дълъг път е опционално;

- мощност, оси, плоча, диференциал подходящи за теглене на товар от 45 тона + 10 тона ремарке.

- ретардер/интардер ;

3. Едно бандажен вибрационен валяк, нов или употребяван за ползване под наем като в цената си за наем трябва да опишат подробно какво включва.

Да разполага със система за измерване на уплътнението и климатик. Валяка да е с параметри: над 16 тона, до 2000 моточаса и до 5 години.

Заинтересованите лица може да оферират цена за продажба и опция за наем,

Всеки участник подава своите оферти с всички съпътстващи ги документи, описани в поканата на Възложителя в запечатан непрозрачен плик или по електронен път на адрес:info@avtomagistrali.com

Офертите се предоставят всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.30 ч. в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 4.

Краен срок за подаване на офертите – до 16.30 часа на 12.03. 2020 г.