ПОКАНА

за предоставяне на оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата покана, „Автомагистрали“ ЕАД, Ви кани да вземете участие в процедура по избор на доставчик на употребяванипревозни средства.

За нуждите на Дружеството са необходими следните МПС :

Пътнически микробуси/ 8+1 / -2 /два/ броя;

Изисквания : Втора употреба ;

Двигател :Дизелов с мощност над 90к.с.;

Скоростна кутия : ръчна;

Брой места : 8+1;

Товароносимост : до 3500 кг.;

Година на производство : до 10 /десет/ години от дата на производство;

Евростандарт : минимум Евро 4

Допълнителни изисквания :климатик,право на данъчен кредит, гаранция за произход на МПС със съответните документи, фактура.

Подаване на офертите.

1. Всеки участник подава своите оферти с всички съпътстващи ги документи, описани в поканата на Възложителя, всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.30 ч. в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 4.,или по електронен път на адрес: info@avtomagistrali.com.

2. Краен срок за подаване на офертите – до 16.30 часа на 23/10/2019г.

3. След преглед на офертите дружеството ще се свърже с представилите оферти за уточняващи детайли и / или преговори.

4. След етапа на преговори, дружеството ще оцени офертите и ще се свърже с избраният доставчик за сключване на договор.

5.Въпроси по конкурса може да се задават на телефони: +359 885 223 705, (+ 359 2) 451 44 60, (+359 2) 451 44 61 или на e-мail: info@avtomagistrali.com .