ПОКАНА

за предоставяне на оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата покана, „Автомагистрали“ ЕАД, Ви кани да вземете участие в

процедура по избор на фирма доставчик на:

1. Мобилна цистерна за гориво, с капацитет минимум 12 тона,втора употреба до 10 години от дата на производство .

2.Изисквания към офертите.

2.1. Оферентите предоставят:

- цена с доставка гр.София;

- подробно техническо описание на машината;

- срок за доставка;

- начин на плащане;

Всеки участник подава своите оферти с всички съпътстващи ги документи, всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.30 ч. в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет.,или по електронен път на адрес:info@avtomagistrali.com

Краен срок за подаване на офертите – до 16.30 часа на 17.01.2020 г.