ПОКАНА

за предоставяне на оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата покана, „Автомагистрали“ ЕАД, Ви кани да вземете участие в процедура с предмет:

„Избор на доставчик на мебели за обзавеждане на помещения собственост на „Автомагистрали“ ЕАД: етаж 7 в административна сграда на ЦУ, намираща се на бул.“Цар Борис III“ 215 гр.София и етаж 5 от офис сграда намираща се в гр.Велико Търново, ул.Цар Тодор Светославов №59“.

Изисквания към офертите:

1/Мебелите да са от ПДЧ или МДФ;

2/Да са съобразени с размерите , цветовата гама и разположението по проекта;

3/Цената да е с включена доставка, монтаж и гаранция;

4/Да бъде посочено лице за контакт от Изпълнителя, което да отговаря за двата проекта от страна на Изпълнителя и да участва в срещите с нашите служители, отговарящи за това;

5/Срок за доставка и монтаж – най-късно до 15 Юли 2020г.


Желаещите за участие в процедурата могат да получат проекта и количествена сметка на място в „Автомагистрали“ ЕАД , бул.“Цар Борис III“ 215 гр.София.

Офертите следва да бъдат представени в запечатен, непрозрачен плик, надписан с наименование, адрес за кореспонденция, телефон и лице за контакт на участника.

Офертите се предоставят всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.30 ч. в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 4 лично или чрез куриер.

Краен срок за подаване на офертите – до 16.30 часа на29.05. 2020 г.