ПОКАНА

за предоставяне на оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата покана, „Автомагистрали“ ЕАД, Ви кани да вземете участие в процедура с предмет:Избор на доставчик на нови и/или употребявани лекотоварни автомобили за нуждите на дружеството със следните основни параметри:

1/Бордови с кабина за пътници над 4 до 6 места;

2/ До 3.5 тона;

3/ Тристранно отваряне на товарния отсек;

4/ С предимство, ако имат двойна гума или самосвал, кран, сигнални лампи, теглич.

Офертите по горе цитираната процедура следва да бъдат представени с надписани наименование, адрес за кореспонденция, телефон и лице за контакт на участника.

Офертите се предоставят всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.30 ч. в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 4 лично , чрез куриер или по имейл.

Краен срок за подаване на офертите – до 16.30 часа на 31.12 . 2020 г.