Видео материали от активни към 17 декември 2020 г. ремонтни дейности, извършвани от "Автомагистрали" ЕАД