Новини

Новини

Информация за публикувани материали във Facebook относно Автомагистрали ЕАД

17.09.2022 15:44
Новини

Тежка техника на "Автомагистрали" ЕАД продължава да участва в разчистването на последиците от наводненията в селата Каравелово, Богдан и Слатина. Служителите на "Автомагистрали" ЕАД работят самоотвержено в помощ на засегнатите жители и почистват пътната инфраструктура от наносите. Военнослужещи от Българската армия, заедно с множество доброволци отвоюват дворовете и къщите от поражения, нанесени от стихията.

16.09.2022 13:12
Новини

Пуснахме предсрочно тунел „Ечемишка”

16.09.2022 13:00
Новини

В разчистването след наводнението в региона на Карлово се включи най-модерната техника от „Автомагистрали” ЕАД

05.09.2022 16:11

За нас

През 1983 год. със заповед № РД-08-225/17.05.1983 год. на Министъра на транспорта се образува, считано от 1.VІІ. към Главно управление на пътищата УПРАВЛЕНИЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА АВТОМАГИСТРАЛИ - поделение на бюджетна издръжка, като юридическо лице със седалище гр.София и с предмет на дейност – поддържане на автомагистралите на територията на Софийски, Пазарджишки, Пловдивски и Ловешки окръзи. Създаването му е наложено от необходимостта въведените в действие участъци от автомагистрала “Тракия” и автомагистрала “Хемус” да се поддържат от самостоятелно, специализирано поделение предвид по-особените изисквания за този клас пътища.


С разпореждане № 40 от 13 май 1994 год. на Министерския съвет, в съответствие с разпоредбите на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия и Търговския закон, Управление за поддържане на автомагистрали – София е преобразувано в Еднолично акционерно дружество с държавно имущество “Автомагистрали” ЕАД с предмет на дейност: изграждане и поддържане на автомагистралите в страната и експлоатация на пътните обекти, бази и съоръжения към тях. Правата на едноличен собственик на капитала се упражняват от Министъра на транспорта.