Профил на купувача

1.Търг с тайно наддаване при открито заседание за отдаване под наем на следния недвижим имот, собственост на „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД, представляващ: самостоятелен обект в сграда: ОФИС, с идентификатор № 63427.1.140.18.108, с площ от 184 кв.м., находящ се в гр. Русе, кв. „Възраждане“, ул. „Плиска“ № 43, ет. 0

 27.04.2021 15:44
С настоящата покана, „Автомагистрали“ ЕАД, Ви кани да вземете участие в процедура с предмет: „Избор на доставчик на мебели за обзавеждане на Авторемонтно хале в АБП „Елешница“ собственост на „Автомагистрали“ ЕАД.

 23.04.2021 12:55
„Избор на независим финансов одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството, Изготвен по националните счетоводни стандарти 2021г., както да преглежда и тримесечните финансови отчети на „Автомагистрали“ ЕАД“

 22.04.2021 09:21
С настоящата покана, „Автомагистрали“ ЕАД, Ви кани да вземете участие в процедура с предмет: „Избор на доставчик за закупуване на дрон за нуждите на „Автомагистрали“ ЕАД“

 20.04.2021 16:41
С настоящата покана, „Автомагистрали“ ЕАД, Ви кани да вземете участие в процедура с предмет: „Избор на строителен надзор в проектирането, строителството и изготвяне на технически паспорт за обект „ Изграждане на сграда в ОП „Ябланица“, намиращ се в гр. Ябланица, община Ябланица, кв. 53,

 16.04.2021 16:42
Конкурс за избор на застраховател на „Автомагистрали“ ЕАД, ЕИК 831646048, бул.“Цар Борис III“ № 215, ет. 4, за застрахователният риск „Имущество“, с. Веринско, общ. Ихтиман, за 2021/2022 г.

 06.04.2021 14:00
ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЕ КВАРТАЛ ХРИСТО БОТЕВ

 31.03.2021 11:54
Избор на доставчик за закупуване на допълнителна механизация за изграждане на обект АМ „Хемус“: Нови и употребявани - Булдозер 1 бр. с тегло от 20 до 25тона; - Самосвали 4бр. триосни или четириосни с опция за тристранно разтоварване.

 25.03.2021 12:57
ПОКАНА за участие в процедура с предмет:„Избор на доставчик за закупуване на 10 броя пикапи с високопроходимост за нуждите на „Автомагистрали“ ЕАД“.

 17.03.2021 09:37
ПОКАНА за предоставяне на оферти за процедура с предмет "Избор на доставчик за закупуване на допълнителна механизация за изграждане на обект АМ „Хемус“ - Нови и употребявани Булдозер 1 бр. с тегло от 20 до 25тона и Самосвали 4бр. триосни или четириосни с опция за тристранно разтоварване.

 15.03.2021 12:04
ПОКАНА за предоставяне на оферти в процедура с предмет: „Избор на Доставчик за доставка и монтаж на общо 4 броя врати, от които една секционна с преходна врата и три броя или ролетни или секционни врати без преходна врата".

 17.02.2021 11:02
ПОКАНА за участие в процедура с предмет:„Избор на доставчик на Ротиращ телескопичен повдигач MANITOU- Употребяван, за нуждите на “Автомагистрали“ ЕАД.

 10.02.2021 11:02
ПОКАНА за участие в процедура с предмет:„Избор на доставчик за закупуване на 10 броя пикапи с високопроходимост за нуждите на „Автомагистрали ЕАД“.

 08.02.2021 11:01
ПОКАНА за участие в процедура: „Избор на изпълнител за Изграждане на хале за сол в База Долна Диканя, собственост на „Автомагистрали“ ЕАД“.

 01.02.2021 11:01
Търг с тайно наддаване при открито заседание за отдаване под наем на недвижими имоти

 29.01.2021 11:00