Контакти

Свържете се с нас

Съвет на директорите:

Александър Филев - Председател на Съвета на директорите-3660 лв.

a_filev@avtomagistrali.com


2014 – 2016
Нов български университет
Телекомуникации
Магистър
1988 – 1994
Университет по архитектура, строителство и геодезия
Геодезия, фотограметрия и картография
Магистър
Пълна проектантска правоспособност част Геодезия при КИИП.
Ограничена проектантска правоспособностчаст ЕАСТ при КИИП

Иван Коларов Член на Съвета на директорите - 3660 лв.

i_kolarov@avtomagistrali.com


Образование и обучение
08/2004 Лиценз за извършване на нотариални услуги Chicago IL

04/2004 Лиценз за извършване на застрахователни услуги Chicago IL

2001- 2002 Следдипломна квалификация по счетоводство и бизнесадминистрация Harold Washi 1991-1996 Магистър,Финанси ВеликоТърновски Университет “Св.Св. Кирил и Методии”

Стоян Беличев - изпълнителен директор -10980 лв.

s_belichev@avtomagistrali.com


Договор за възлагане на управлението на ЕАД с държавно участие в капитала

Магистър по „Стопанско управление“ - ТУ гр.София

Контакти бази

АМ „Хемус”

Йордан Антов – отговарящ за участъка на АМ „Хемус” от СОП до п.вр. „Яна”, от км 0+000 до км 78+554 на АМ „Хемус”

АМ „Люлин” и АМ „Струма“

Георги Коцев - отговарящ за участъка от км 0+000 до км 56+170
abp_pernik@avtomagistrali.com

АМ „Тракия”

Георги Стоянов – отговарящ за участъка от АМ „Тракия” от км 0+000 до км 55+627
g_stoianov@avtomagistrali.com


инж. Валери Пингов – отговарящ за участъка от АМ „Тракия” от км 55+627 до км 106+427
v_pingov@avtomagistrali.com
инж. Николай Христов – отговарящ за участъка от АМ „Тракия” от км 106+427 до км 156+284
n_hristov@avtomagistrali.com
Дочо Дочев – отговарящ за участъка от АМ „Тракия” от км 156+284 до км 208+181 и за участъка от АМ "Марица" от км 2+250 до км 22+000
d_dochev@avtomagistrali.com
инж. Стоянка Радева – отговаряща за съоръженията/тунели по АМ „Хемус” и АМ „Тракия”
s_radeva@avtomagistrali.com