Новини

Отворено писмо от Стоян Беличев

  14.06.2021 16:10  
Отворено писмо от Стоян Беличев

                                                Отворено писмо

Уважаема госпожо Министър,

Позволявам си да се обърна към Вас с отворено писмо, тъй като останалите начини на комуникация очевидно са изчерпани - не получавам отговор на вече шест писма, а съм персонално атакуван през телевизионния ефир.

По повод казаното от Вас по БНТ в събота, 12 юни - че отказвам да освободя длъжността изпълнителен директор на „Автомагистрали“ ЕАД, обръщам внимание, че не сме разговаряли на тази тема и никога не съм отказвал сътрудничество.

Бих желал да отбележа, че Законът за публичните предприятия ме задължава добросъвестно да изпълнявам служебните си задължения до вписането на нов борд и нов изпълнителен директор в Търговския регистър. Отсъствието  ми от работното място за повече от 3 работни дни без извинителна причина би ми донесло обвинение в безстопанственост.

Тъй като назначеният с Ваша заповед нов борд все още не е вписан в Търговския регистър, аз не мога да освободя заеманата длъжност. Причината е, че по смисъла на Закона и отразеното в Търговския регистър, аз все още съм представляващ „Автомагистрали“ ЕАД с всички следващи от това отговорности и задължения.

Г-жо Министър, уважавам Вашия професионализъм – Вие сте архитект и дългогодишен преподавател в УАСГ.  Не оспорвам решението Ви за отстраняване на действащия съвет на директорите, както и заповедта Ви за назначаване на нов ( протоколът с Вашия подпис е копиран в края на писмото). Но предстои вписването му и докато то не е факт, законът няма да бъде изпълнен и смяната няма как да е в сила.

С уважение: Стоян Беличев