Новини

Във връзка с информация от Агенция „Пътна инфраструктура“, „Автомагистрали“ ЕАД прави следното уточнение:

  17.06.2021 17:17  

 

Във връзка с информация от Агенция „Пътна инфраструктура“, „Автомагистрали“ ЕАД прави следното уточнение:

В участък 2 на автомагистрала „Хемус“ – се изпълняват дейности по три броя съоръжения. Дейностите, които се изпълняват по едно от тях, са съгласно одобрен инвестиционен проект на възложителя Агенция „Пътна инфраструктура“.

За другите двете съоръжения има приети технически проекти от проведен Експертен технико-икономически съвет на АПИ на 29 април 2021 г. На 31 май 2021 г. „Автомагистрали“ ЕАД в АПИ са внесените коригираните и окончателните технически проекти.

„Автомагистрали“ ЕАД са преустановили дейности по горепосочените два обекта, заради промяна на проекта по време на строителството (чл. 154 от ЗУТ).