Новини

„Автомагистрали“ ЕАД с ново ръководство

  02.07.2021 13:44  
„Автомагистрали“ ЕАД с ново ръководство

Търговският регистър вписа новото временно ръководство на „Автомагистрали“ ЕАД. Мандатът на  това ръководство ще е до провеждане на конкурс за избор на членове на съвета на директорите на дружеството.

Изпълнителен-директор на дружеството ще бъде инж. Валентин Вълков, а в Съвета на директорите на дружеството влизат още - Десислава Христова - Председател на Съвета на директорите и инж. Иван Станчев, Член на Съвета на директорите.