Участъци в ремонт

Временна организация на движението на републикански път І-3 „Бяла – Ботевград“ при км 41+394 от 18:00 на 08.10.2022г. до 18:00 на 10.10.2022г.

  07.10.2022 14:45  

Във връзка с издадения акт образец № 10 за обект № 1 Укрепване на свлачище при с. Козар Белене на републикански път І-3 „Бяла – Ботевград“ при км 41+394 с идентификационен № PVN 16.37647.01 и незавършените ремонтно-възстановителни дейности, които са предпоставка за пътнотранспортни произшествия, с цел осигуряване на пътната безопасност в участъка, на основание на чл.5, (1), т.1 и чл.4, (5), (6) от Наредба №3/ 16.08.2010г., моля да бъде издадена заповед за ВОБД на път І-3 „Бяла – Ботевград“ при км 41+394. Ще бъде въведена временна организация на движението с ограничение скоростта на движение съгласно схема,  както следва:

  • на 08.10.2022г. от 18 часа до 18 часа на 10.10.2022г. от км 40+802 до км 42+012, като движението на пътни превозни средства да се осъществява с повишено внимание.

Временната организация за безопасност на движението ще се осъществява съгласно  Наредба № 3/16.08.2010 г.