Участъци в ремонт

Временна организация на движението на А-2 „Хемус“ от 09:00 ч. до 16:00ч. на 10.11.2022г. от км 28+000 до км 28+200 – дясно платно –

  09.11.2022 10:30  

Във връзка с изкърпване на единични дупки и деформации в пътната настилка на АМ „Хемус“,  на основание на чл.5, (1), т.1 и чл.4, (5), (6) от Наредба №3/16.08.2010г. Ви уведомяваме, че на А-2 „Хемус“  ще бъде въведена ВОБД за светлата част на денонощието с частично отбиване на движението,  както следва:

  • на 10.11.2022г. от  км 28+000 до км 28+200 – дясно платно  – от 09:00 ч. до 16:00 ч.   ще  бъде затворена за движение активна лента на дясно платно (посока София – Варна), като движението на ППС ще се осъществява в  изпреварваща  лента

Движението в участъка да се извършва с повишеновнимание.

Временната организация за безопасност на движението ще се осъществява съгласно Приложение №8 към чл.58, ал. 1на Наредба № 3/16.08.2010 г.