Новини

Съветът на директорите на „Автомагистрали“ ЕАД с нов петгодишен мандат

  14.02.2023 09:55  
Съветът на директорите на „Автомагистрали“ ЕАД с нов петгодишен мандат

Инж. Иван Станчев избран отново за изпълнителен директор на дружеството

 

След проведен конкурс за избор на трима представители на държавата в съвета на директорите на „Автомагистрали“ ЕАД, гр. София, спечелилите конкурса са:

  • инж. Иван Станчев, изпълнителен директор на дружеството,
  • д-р Ивелина Крушкова
  • инж. Калин Янков.

Избраните членове на съвета на директорите на „Автомагистрали“ ЕАД, гр. София са с петгодишен мандат до 1-ви февруари  2028г.

Съветът на директорите на „Автомагистрали“ ЕАД се състои от петима души като трима от тях са представители на държавата и се избират от принципала – МРРБ, а двама са независими членове и се избират от Агенция за публични предприятия и контрол. В настоящия съвет на директорите двамата независими членове са Владимир Трифонов, който е Председател на съвета на директорите с мандат до 2026г. и Гено Георгиев, заместник-председател на Съвета на директорите също с мандат до 2026г.