Участъци в ремонт

Временна организация на движението в участъка на пътен тунел „Правежки ханове” - дясна тръба на 21.02.2023г.

  20.02.2023 14:37  

Във връзка с извършване на дейности по текущ ремонг и поддържане на пътен тунел „Правепжи ханове” - дясна тръба и на основание на чл.5, (1), т.1 и чл.4, (5), (6) от Наредба No.З/16.08.2010г., Ви уведомяваме, че на А-2 „Хемус”. ще бъде въведена ВОБД с пълно отбиване на движението за светлата част на денонощието, както следва:

  • на 21.02.2023г. от 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде затворена за двткекше дясна тръба (посока София - Варна), като движението на МПС ще се осъществява двупосочно в лявата тръба

Временната организащтя за безопасност на движениего ще се осъществява съгласно Наредба No.З/16.08.2010г.

Движението на МПС в участъка с въведена ВОБД да се извършва с повишено внимание.!