Участъци в ремонт

Временна организация и безопасност на Движението в участъка от 21+ 700 до км 25+150 на АМ „Хемус ” посока Варна в периода от 11.05.2023г. до 12.05.2023г.

  11.05.2023 09:59  

Във врыка с ремонтно-възстановителни дейности на асфалтова настилка по АМ „Хемус”, както и за осигуряване на безопасни условия за жмвота, здравето и имуществото на гражданите, ползващи републжанската пътна мрежа, на основание чл.9, ал.3 и ал.5 от Закона за пътищата и чл.82 от Наредба No.3/16.08.2010г. за Временна организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, севъвежда следното ограничение:

  1. Затваряне на активната лента в дясното платно посока Варна/ по АМ „Хемус“ от км 23+700 до км 25+100, като движението се извършва в изпреварващата пътна лента, със сигнализация от км 21+700 до км 25+150 и ограничение на скоростта до 70 км/ч.
  2. Организацията на движението с това разпределение е за времето от 08:30 часа на 11.05.2023 г. до 13:30 часа на 12.05.2023 г. и ще се осъществи съгласно Наредба N23/16.08.2010 г;