Участъци в ремонт

Въвеждане на ВОБД на А-2 „Хемус” на 24.08.2023г. от 08:00ч до 19:00часа от км 39+410 до км 39+570

  23.08.2023 15:55  

На основание на чл.5, (1), т. 1 и чл.4, (5), (6) от Наредба МЗ/16.08.2010г., във връзка с изпълнение на възстановителни дейности при аварийни ситуации на АМ “Хемус”, в участъка на ОПУ София, Ви уведомяваме, че на А-2 „Хемус” ще бъде въведена ВОБД, както следва:

на 24.08.2023г. от 08:00ч до 19:00часа - затваряне на активна и аварийна лента на дясно платно (София - Варна) от км 39+410 до км 39+570, като движението в този участък ще се извършва в изпреварваща пътна лента.

Временната организация за безопасност на движението ще бъде в участъка от км 37+410 до км 39+570 и ще се осъществи съгласно приложения чертеж N2 1, разработен на база Наредба N93/16.08.2010 год.

Движението на МПС в участъка с въведена ВОБД да се извършва с повишено внимание.