Участъци в ремонт

Въвеждане на ВОБД на А-2 „Хемус” на 25.08.2023г. от км 10+200 до км 10+600.

  24.08.2023 16:04  

На основание на чл.5, (1), т. 1 и чл.4, (5), (6) от Наредба №3/16.08.201 Ог., във връзка с изпълнение на възстановителни дейности при аварийни ситуации на АМ ”Хемус” , в участъка на ОПУ София, Ви уведомяваме, че на А-2 „Хемус” ще бъде въведена ВОБД, както следва:

на 25.08.2023г. от 08:00ч до 13:00часа - затваряне на изпреварваща лента на ляво платно (Варна - София) от км 10+200 до км 10+600, като движението в този участък ще се извършва в активна пътна лента.

на 25.08.2023г. от 13:00ч до 19:00часа - затваряне на активна лента на ляво платно (Варна - София) от км 10+200 до км 10+600, като движението в този участък ще се извършва в изпрварваща пътна лента.