Участъци в ремонт

Въвеждане на ВОБД на А-2 „Хемус” на пътен тунел "Витиня"

  30.08.2023 14:35  

Във връзка с извършване на дейности по текущ ремонт и поддържане на пътен тунел „Витиня” и на основание на чл.5, (1), т. 1 и чл.4, (5), (6) от НаредбаМЗ/16.08.2О10г., Ви уведомяваме, че на А-2 „Хемус”. ще бъде въвеждана ВОБД с пълно отбиване на движението на дати както следва:

  • 30.08.2023г. от 21:00 часа до 06:00 часа на 31.08.2023г., затворено за движение ще бъде направлението Варна — София от км 35+380 до ю1 30+260, като движението на ППС ще се осъществява по обходен маршрут, по път I — 1
  • 31.08.2023г. от 21:00 часа до 06:00 часа на 01.09.2023г., затворено за движение ще бъде направлениего Варна — София от 35+380 до 30+20, като движението на ППС ще се осъществява по обходен маршрут, по път I — 1

N21, съгласно Приложение N270 към чл. 73, ал. 1, т. 2 от Наредба МУ16.08.2010г.

Движението на МПС в участъка с въведена ВОБД да се извършва с повишено внимание.