Участъци в ремонт

Въвеждане на ВОБД на АМ „ Тракия ” от км 50+930 до км 55+540 от 09:00 часа до 17:00 часа на 25.10.2023 г.

  24.10.2023 15:07  

Във връзка с необходимост от измиване на стените и пътната настилка в тунел „Траянови врата“ на АМ „Тракия“ посока София [дясна тръба/, както и за осигуряване на безопасни условия за живота, здравето и имуществото на гражщаните, ползващи републиканската пътна мрежа, на основание чл.9, ал.З и ал.5 от Закона за пътищата и чл.82 от Наредба .N2 3/16.08.2010 г. за Временна организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците,Ограничаване на движението в лявото платно [посока София/ на АМ „Тракия” от км 50+930 до км 53+290 и осигуряване на двупосочно движение в дясното платно /посока Бургас/ с по една лента за двете посоки. 

 Ограничаване на движението в дясното платно/посока Бургас/ на АМ „Тракия” от км 54+000 до км 55+540 и осигуряване на двупосочно движение в ляво платно [посока София/ с по една лента за двете посоки.

     Сигнализацията за ВОБД е от км 50+930 до км 53+290 за посока София и от км 54+000 до км 55+540 за посока Бургас. Скоростта на движение се ограничава до 50 км ч.;

Организацията на движението с това разпределение е за времето от 09:00 часа до 17:00 часа на 25.10.2023 г. и ще се осъществи съгласно Наредба N23/16.08.2010 г;