Участъци в ремонт

Въвеждане на ВОБД на АМ „Тракия” на 14.11.2023 г. от км 66+500 до км 68+000 — от 09:00 ч. до 16:00 ч.

  13.11.2023 14:48  

Във връзка със заличаване на временна хоризонтална маркировка /демаркиране/ и на основание на чл.5, (1), т.1 и чл.4, (5), (6), от Наредба N93/16.08.2010r. Ви уведомяваме, че на АМ „Тракия” ще бъде въведен ВОБД с частично отбиване на движението за светлата част на денонощието, както следва:

 на 14.11.2023 г. от км 66+500 до км 68+000 — от 09:00 ч. до 16:00 ч. ще бъде затворена за движение изпреварваща лента на ляво платно (посока Бургас - София), като движението на MlIC ще се осъществява в активна лента.

Движението в участъка да се извършва с повишено внимание.

Временната организация за безопасност на движението ще се осъществяват съгласно Приложение N2 10 от Наредба N2 3/16.08.2010 г.