Участъци в ремонт

Въвеждане на ВОБД на АМ АМ „Хемус” за времето от 05.01.2024 г. до 07.01.2024 г.

  05.01.2024 14:33  

Във връзка с ремонтно - възстановителни дейности по тунел „Топли дол” и тунел ,Правешки ханове” на АМ „Хемус", както и за осигуряване на безопасни условия за живота, здравето и имуществото на гражданите, ползващи републиканската пътна мрежа, на основание чл.9, ал.З и ал.5 от Закона за пътищата и чл.82 от Наредба №3/16.08.2010 г. за Временна организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците

Затваряне на дясното платно [посока Варна/ по АМ „Хемус” от км 30+260 до км 47+060 за МПС над 12 т., като движението се извършва по обходен маршрут: от пътна връзка „Витинска река” [км 30+260/ по път 1-1 и път Il-17 - връщане на магистралата при ПВ „Ботевград” /км 47+060/. При необходимост, в зависимост от метеорологичните условия и трафика, движението на МПС над 12 т. да се сваля на ПВ „Правец” [км 52+760/ и да се качва на магистралата по ПВ „Осиковска Лакавица” [км 60+440/, с обходен маршрут — път 1-3.

Затваряне на лявото платно [посока София/ по АМ ,Хемус” от км 60+440 до км 52+760 за МПС над 12 т. , като движението се извършва по обходен маршрут: от ПВ „Осиковска Лакавица” [км 60+440/ по път 1-3 - връщане на магистралата при ПВ „Правец” /км 52+760/. При необходимост, в зависимост от метеорологичните условия и трафика, движението на МПС над 12 т. да се сваля на ПВ „Ботевград” [км 47+060/ и да се качва на магистралата по пътна връзка „Витинска река” [км 30+260/, с обходен маршрут — път II-17 и път I-l

Организацията на движението с това разпределение е за времето от 12:00 ч. до 20:00 ч. на 05.01.2024 г., от 08:00 ч. до 16:00 ч. на 06.01.2024 г. за посока Варна /дясно платно/ и от 14:00 ч. до 20:00 ч. на 07.01.2024 г. за посока София [ляво платно/ и ще се осъществи съгласно Наредба №3/16.08.2010 г.