Участъци в ремонт

Въвеждане на ВОБД на 11.01.2024г. от 09:00 ч. до 16:00 ч на дясно платно, при км 74+770, дясно платно, на АМ „Хемус”

  10.01.2024 15:42  

На основание на чл.5, (1), т. 1 и чл.4, (5), (6) от Наредба МЗ/16.О8.2О10г., Ви уведомяваме, че ще се въведе ВОБД , както следва:

на 11.01.2024г. от 09:00 ч. до 16:00 ч. , при благоприятни атмосферни условия, за светлата част на денонощието, ще бъде въведена ВОБД— ще се затвори лента за принудително спиране, на дясно платно, при юи 74+770, дясно платно, на АМ „Хемус”

Временната организация за безопасност на движението ще се осъществява съгласно приложения N26 към чл.56, ал. 1, от Наредба МЗ/16.08.2010г.

Движението на МПС в участъка с въведена ВОБД да се извършва с повишено внимание.