Участъци в ремонт

Въвеждане на ВОБД на АМ „Хемус” 13.02.2024г от 10:00 часа до 14:00 часа.

  12.02.2024 15:43  

    Във връзка с извършване на дейносш по подмяна на неработещи осветителни тела на пътен тунел  ,,Правешки ханове” — лява тръба и на основание на чл.5, (1), т.1 и чл.4, (5), (6) от Наредба №З/16.08.2010г., Ви уведомяваме, че на А-2 „Хемус”. ще бъде въведена ВОБД с пълно отбиване на движението както следва:

От 10:00 часа до 14:00 часа на 13.02.2024г., затворено за движение ще бъде:
1. Направление София — Варна от км 52+760 до км 62+660, като движението на ППС ще се осъществява по обходен маршрут от ПВ „Правец”, по път 1 - 3, връщане на магистралата при ПВ„Осиковица“ [км 62+660].
2, Направление Варна — София от км 62+660 до км 52+760, като движението на ППС ще се осъществява по обходен маршрут, по път 1 - З, от ПВ „Осиковица” [км 62+660] и връщане на магистралата при ПВ „Правсц” [км 52+760].

Временната организация за безопасност на движението ще се осъществи съгласно Приложение №70 към чл. 73, ал. 1, т. 2 от Наредба №3/16.08.2010г.

Движението на МПС в участъците е въведена ВОБД да се извършва с повишено внимание.