Участъци в ремонт

Въвеждане на ВОБД на АМ „Тракия” на 12.03.2024г. от 09:00 ч. до 18:00 ч и на 13.03.2024г. от 09:00 ч. до 18:00 ч от км 162+783 до км 184+709.

  11.03.2024 15:29  

На основание на чл.5, (1), т1 и чл.4, (5), (6) от Наредба №3/16.08.2010г., Ви уведомяваме, че ще бъде въведен ВОБД , както следва:

1. На 12.03.2024г. от 09:00 ч. до 18:00 ч„ за светлата част на денонощието ще бъде въведена ВОБД от км 162+783 до км 174+431 - ще бъде затворено за движение дясно платно/посока София - Бургас/ от ПВ „Плодовитово“ до ПВ „Чирпан“, на АМ „Тракия“.
Движението ще се пренасочва по обходен маршрут по път III-666 и по път II-66.


2. На 13.03.2024г. от 09:00 ч. до 18:00 ч., за светлата част на денонощието ще бъде въведена ВОБД от км 171+550 до км 184+709 - ще бъде затворено за движение дясно платно/посока София - Бургас/ от ПВ „Чирпан“ до ПВ „Свобода“, на АМ „Тракия“.
Движението ще се пренасочва по обходен маршрут по път III-664 и по път II-66. 


Временната организация за безопасност на движението ще се осъществява съгласно Наредба №3/16. 08. 2010г.


Движението на МПС в участъка с въведена ВОБД да се извършва с повишено внимание.