Участъци в ремонт

Въвеждане на ВОБД на 04.04.2024 г. от км 80+000 до км 84+000 от 08:00 ч. до 16:00 ч.

  03.04.2024 16:25  

Във връзка косене на тревни площи в СРИ и на основание на чл.5, (1), т. 1 и чл.4, (5), (6), от Наредба N23/16.08.2010г. Ви уведомяваме, че на АМ „Тракия” ще бъде въведен ВОБД с частично отбиване на движението за светлата част на денонощието, както следва:

 на 04.04.2024 г. от км 80+000 до км 84+000 от 08:00 ч. до 16:00 ч. ще бъде затворена за движение изпреварваща лента на дясно платно (посока София-Бургас) като движението на МПС ще се осъществява в активна лента.

Движението в участъка да се извършва с повишено внимание.

Временната организация за безопасност на движението ще се осъществява съгласно Приложение N211 от Наредба N2 3/16.08.2010 г.