Профил на купувача

ПОКАНА за участие в процедура по избор на доставчик на нови или употребявани товарни автомобили и употребявана специализирана техника

 14.12.2018 09:59
ПОКАНА за участие в процедура по избор на доставчик на нови леки автомобили

 11.12.2018 09:56
ПОКАНА за участие в процедура по избор на доставчик на нови или употребявани леки автомобили и употребявани товарни автомобили

 19.11.2018 09:56
ПОКАНА за участие в процедура по избор на доставчик на нови и употребявани леки автомобили

 15.10.2018 09:55
ПОКАНА за участие в процедура по избор на доставчик на рекламни материали

 11.10.2018 09:54
Покана за участие в конкурс за избор на застрахователно дружество на „Автомагистрали“ ЕАД за 2018/2019 година

 10.09.2018 14:16
Във връзка с провеждането на ремонтни дейности в База Перник/под наем от ГУСВ/ и ОП Долна Диканя, Радомирско, Ви предлагаме да вземете КС на съответните обекти и да предложите стойностни оферти.

 27.08.2018 14:15
ПОКАНА за участие в процедура по избор на доставчик на нови гребла и опесъчители за товарни автомобили, тип „самосвали“.

 25.08.2018 10:13
ПОКАНА за участие в процедура по избор на доставчик на нови и употребявани леки автомобили

 20.08.2018 14:15
ПОКАНА за участие в процедура по избор на доставчик на употребявана специализирана техника

 05.07.2018 14:14
ПОКАНА за участие в процедура по избор на доставчик на оборудване и доставка на ИНТЕРНЕТ за всички бази и опорни пунктове на „Автомагистрали“ ЕАД

 05.07.2018 14:13
ПОКАНА за участие в процедура по избор на доставчик на употребявана специализирана техника

 27.06.2018 14:12
ПОКАНА за участие в процедура по избор на доставчик на употребявана специализирана техника

 10.06.2018 13:51
Автомагистрали ЕАД търси геодезическа фирма, основните дейности на която са геодезическото заснемане и трасиране, дейностите по кадастъра и изработването на част „Геодезическа“, изработване на кадастрални карти , подземна инфраструктура и ПУП за изработване на подробен план, кадастрална карта и действия по имотно попълване в АГКК и комбинирани скици.

 09.06.2018 14:12
ПОКАНА за участие в процедура по избор на доставчик на употребявана специализирана техника

 08.06.2018 14:10